Lægeerklæring / Lægeattest

Det gør ikke ondt…

Når du skal tage kørekort er det et krav, at du får foretaget en lægeerklæring (lægeattest). Lægeerklæringen skal foretages af din egen læge. Du behøver ikke få foretaget en lægeerklæring før du starter hos køreskolen – du kan godt nå det under forløbet.

Formålet med lægeerklæringen er, at undersøge om du er fysisk egnet til at køre bil. Dette undersøger lægen ved at undersøge dit syn og om du er farveblind.Lægen spørger måske også om du har tendens til at være svimmel eller lignende. Desuden tager lægen stilling til, om tidligere sygdom kan have indflydelse på din evne til at køre bil. Hvis du f.eks. har været udsat for at besvime, vil det højst sandsynligt betyde, at din lægeerklæring ikke umiddelbart kan godkendes. Den videresendes derfor til embedslægen, der vil foretage en vurdering senest efter 14 dage.

Lægen skriver under på dit medbragte pasfoto, og putter det i en lukket kuvert sammen med lægeattesten. Du må ikke åbne denne kuvert, men skal aflevere den til din kørelærer.

En lægeattest må højest være foretaget for 3 måneder siden, når kørekort ansøgningen indleveres. Prisen for en lægeerklæring varierer meget fra lægehus til lægehus, men ligger typisk mellem 400-600,-