Kørekort som 17-årig
I torsdags blev der fremsat et lovforslag der betyder, at unge fra og med 17 år får mulighed for at få kørekort – såfremt dette bliver vedtaget i folketinget.

Når man kører bil som 17 årig, må dette kun ske sammen med en erfaren bilist. Det vil sige en bilist der har haft kørekort i mindst 10 år, og som ikke tidligere har været dømt for alvorlige trafikforseelser eller spirituskørsel.

Hos køreskolenPLUS Vejen – køreskole, hilser vi forslaget velkommen, idet der har været kørt forsøg med kørekort til 17 årige i Tyskland – med stor succes. Antallet af ulykker i den helt unge aldersgruppe er faldet, hvilket tyder på at det har en positiv effekt på trafiksikkerheden når man får sit første år bag rattet sammen med en erfaren bilist.

For køreskoler kommer det dog til at blive svært at håndtere det øgede pres fra antallet af ekstra elever der kommer til. Man mangedobler jo antallet af elever der gerne vil have kørekort i en kort periode, idet det må formodes at rigtig mange af dem, der i dag er 17 år således vil ønske at starte på deres kørekortforløb med det samme. Det kommer til at betyde lange ventetider på at få lov til at starte med at tage kørekort hos alle køreskoler, ligesom det må formodes at ventetiden på køreprøver og teoriprøver stiger kraftigt, da politiet næppe uddanner og ansætter nye motorsagkyndige for at klare dette ekstra pres.

Vi foreslår derfor, at det implementeres trinvist, således at det først er dem der er 17 år og 6 måneder der kan starte, og derefter udvider man det til, at alle 17 årige kan starte.

Såfremt lovforslaget vedtages, vil det være gældende fra juli 2013.