Ny lovgivning træder i kraft i dag

Så er det i dag den nye lovgivning træder i kraft. Vær opmærksom når du vælger køreskole i Vejen. Det er nu ulovligt kun at undervise sine elever vha. interaktiv undervisning, og hvis din køreskole ikke overholder den nye lovgivning kan det give problemer for dig når du skal til teori og køreprøve.

En del af lovændringen er, at computere kun må bruges som hjælpemiddel i undervisningen, der iøvrigt skal være en aktiv dialog imellem kørelærer og elev. Det skal også fremgå af lektionsplanen hvilke teoritimer der er foretaget som interaktiv undervisning og hvilke der er foretaget som taveundervisning.

Læs bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141880

Ændringen af kørekortbekendtgørelsen får ingen betydning for vores elever, da al vores undervisning foregår på holdbasis!